74_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_00174_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_00274_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_00374_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_00474_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_00574_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_00674_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_00774_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_00874_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_00974_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_01074_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_01174_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_01274_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_01374_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_01474_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_01574_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_01674_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_01774_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_01974_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_01874_Georgia_Xtreme_Allstars-Douglas,_GA_(12)_020